ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАСТВАНЕ

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
ВАГНЕР ХЕЛТ ПРОФЕСЪНС ООД се задължава да я използва единствено за целите на подбор на кадри.


ВАГНЕР ХЕЛТ ПРОФЕШЪНС
Ул. Кръстьо Сарафов 22
1164 София, България

office@wagnerhealthprofessions.com
Телефон: +359 888 206 907