ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В АВСТРИЯ

Авсрийската система на здравеопазване е сред най-добрите в света. Тя разполага с много ресурси и е осигурен добър общ достъп до здравната система. Благодарение на нейната ефективност, очакваната продължителност на живота в Австрия е една от най-високите в страните от ОИСР. Здравната система се управлява както от федерални, областни и местни власти, така и от службите за социалното осигуряване.

Разходите на Здравната система се финансират основно от публични средства, които се набират от социалните осигуровки, данъци, а също така и от частни дарения.

Всеки законно работещ в страната има лична здравна застраховка. В Австрия благодарение на солидарното финансиране има гарантиран еднакъв достъп до здравните услуги – фактори като местоживеене, възраст, социален статус, доход или произход нямат значение.

Здравни заведения в Горна Австрия

Висококачествени медицински & сестрински грижи във всвички здравни заведения

Здравната система е много добре развита в цяла Австрия. Особенно голямо внимание на висококачествените грижи се обръща в сърцето на страната – горна Австрия. Затова и ние отдаваме голямо значение на качественото допълнително обучение в 3-месечният ни интезивен курс, който осигурява на нашите стипендианти най-добрата възможна подготовка за работата им в австрийската здарвна система.

ВЪЗМОЖНИТЕ МЕСТА ЗА ВАШАТА РЕАЛИЗАЦИЯ

ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА

Добре известно е, че с напредването на възрастта вероятността хората да станат зависими и/или да се нуждаят от специални гриже се увеличава. Дългосрочните грижи включват болнични заведения ( домове за възрастни хора, гериатрични заведения), където се полагат грижи за неограничен период на време. В Австрия има около 900 домове за възрастни хора, като повече от 130 са в Горна Австрия.

БОЛНИЦИ

Доверито на австрийците към болниците и клиниките в Австрия е високо благодарение на добре изградената здравна система. Има общо 260 болнични заведения като повече от половината предоставят неотложна и спешна медицинска помощ. Специално в горна Австрия има най-съвременно оборудвани клиники за обществеността, които предлагат висококачествени медицински и сестрински грижи.

РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

В допълнение към общите медицински и специални грижи в Aвстрия са добре развити и разпространени рехабилитационните центрове. При това се прави разлика между рехабилитационни центрове за заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични заболявания, сърдечно-съдови заболявания , метаболитни заболявания, заболявания на храносмилателния тракт и рехабилитационни центрове за онкологични заболявания.

Задочната област

Задочната област предлага други переспективи в авсрийската здравна система – това са всички предлагани грижи и услуги извън болничните заведения, които са на разположение на населението. Към тях спадат всички заведения с дневна стуктура като например Червения кръст, Каритас, детски градини за деца със специални нужди и други.

ПОГЛЕД КЪМ ФИРМА R&S MEDICAL

Wagner Health Professions работи в Австрия в тясно сътрудничество с фирма R&S Medical Job Management GmbH.
Ето един поглед към тази фирма.

ВАГНЕР ХЕЛТ ПРОФЕШЪНС
Ул. Кръстьо Сарафов 22
1164 София, България

office@wagnerhealthprofessions.com
Телефон: +359 888 206 907